De oplossing: prismaglazen

Screening

Vul hier onze vragenlijst in om na te gaan of uw klachten te wijten kunnen zijn aan heteroforie. Deze enquête neemt ongeveer 2 minuten in beslag.

Start de screening
testbeelden

Als uit de resultaten van de Polatest blijkt dat uw klachten, zoals hoofdpijn, nekpijn of geïrriteerde ogen, het gevolg zijn van heteroforie, kan uw gespecialiseerde opticien-optometrist uw probleem (gedeeltelijk of helemaal) oplossen door middel van brilglazen met een ingebouwd prisma. Een bril met prismaglazen zorgt ervoor dat binnenkomend licht op zo’n manier wordt gebroken dat het beeld bij beide ogen precies op hetzelfde punt van het netvlies terechtkomt zonder extra inspanningen van hersenen en oogspieren. Het spreekt vanzelf dat zo'n prismaglazen heel nauwkeurig en perfect op maat moeten worden gemaakt. Vandaar dat ook de voorafgaande Polatest zo uitgebreid en nauwkeurig moet zijn.

Hoe werken prismaglazen?

Door middel van een bril met prismaglazen worden de twee beelden die binnenkomen (één per oog), ten opzichte van elkaar verschoven nog voordat ze onze ogen bereiken. Op die manier krijgen onze hersenen één zuiver beeld binnen en hoeft het lichaam geen (vermoeiende of zelfs pijnlijke) inspanningen meer te leveren om de twee binnenkomende beelden samen te voegen. De lichamelijke klachten die het gevolg waren van deze inspanningen, zoals hoofdpijn, nekpijn of geïrriteerde ogen, zullen dan ook in de meeste gevallen geheel of gedeeltelijk verdwijnen.

Gewenning

Aangezien uw lichaam zich - ondanks alle klachten - jarenlang heeft ingespannen om uw heteroforieprobleem te corrigeren, zal het moeten wennen aan uw prismaglazen. De gewenningsperiode kan variëren van enkele uren tot ongeveer zes weken. Voordat uw lichaam helemaal is gewend aan de nieuwe situatie, kunnen de klachten zelfs tijdelijk verergeren. Hoogst uitzonderlijk treedt er geen gewenning op, omdat het lichaam is vastgeroest in de oude situatie en zijn eigen oplossingen voor het probleem niet kan loslaten. In die gevallen zijn prismaglazen dus geen oplossing.

Ook voor kinderen

Niet alleen volwassenen met hoofdpijn, nekpijn, geïrriteerde ogen en andere vervelende klachten, maar ook kinderen met dyslexie in combinatie met heteroforie kunnen geholpen worden met prismaglazen: diverse studies hebben aangetoond dat dyslectische kinderen die een prisma in hun brilglazen kregen ingebouwd, na drie tot zes maanden merkelijk beter presteerden op school. Ook kinderen die klagen over frontale hoofdpijn bij het studeren, blijken vaak gebaat bij brilglazen met een prisma.