>

Wat is de Polatest?

Screening

Vul hier onze vragenlijst in om na te gaan of uw klachten te wijten kunnen zijn aan heteroforie. Deze enquête neemt ongeveer 2 minuten in beslag.

Start de screening
testbeelden

De Polatest van Carl Zeiss is een uitgebreide test die door middel van polarisering heel accuraat meet hoe elk oog afzonderlijk werkt, en hoe beide ogen samenwerken om één punt te fixeren. De test moet worden uitgevoerd door een gespecialiseerde opticien-optometrist, die beschikt over de nodige meetapparatuur (van Carl Zeiss). Slechts een handvol opticiens-optometristen in België hebben zich gespecialiseerd in het opsporen van heteroforie met de MKH-methode (de meet- en correctiemethode van H.J. Haase). Naast de klassieke oogmeting omvat de Polatest verschillende metingen, waarbij elke nieuwe meting de resultaten van de vorige verfijnt. Een Polatest neemt ongeveer één uur in beslag.

Heteroforie

Aan de hand van de Polatest kan uw opticien-optometrist met grote zekerheid bepalen of uw klachten, zoals hoofdpijn, nekpijn of geïrriteerde ogen, te wijten zijn aan heteroforie, een afwijking waarbij uw ogen niet op de juiste manier samenwerken. Andere symptomen van heteroforie zijn concentratieproblemen bij het lezen, computerwerk of fijne handenarbeid, leesproblemen (de woorden zijn afwisselend scherp en onscherp), problemen om het beeld scherp te stellen bij afwisselend ver en dichtbij kijken, problemen om uw blik te fixeren op één punt zonder snel vermoeid te worden, verminderd dieptezicht en oriëntatieproblemen (vooral in het donker) en verhoogde lichtgevoeligheid.

Prisma's

Als uit de resultaten van de Polatest blijkt dat uw klachten wel degelijk het gevolg zijn van heteroforie, kan uw gespecialiseerde opticien-optometrist uw probleem (gedeeltelijk of helemaal) oplossen door middel van brilglazen met een ingebouwd prisma. Een bril met prismaglazen zorgt ervoor dat binnenkomend licht op zo’n manier wordt gebroken dat het beeld bij beide ogen precies op hetzelfde punt van het netvlies terechtkomt zonder extra inspanningen van hersenen en oogspieren. Het spreekt vanzelf dat zo'n prisma heel nauwkeurig en perfect op maat moet worden gemaakt. Vandaar dat ook de voorafgaande Polatest zo uitgebreid en nauwkeurig moet zijn.